آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Morwen Steelsheen

آرشیو برچسب: Morwen Steelsheen

مورون برق فولاد (مادر تئودن)

اسم دیگر او موروِن اهل لوسارناخ است. او همسر شاه تنگل پادشاه روهان و مادر وارث او تئودن بود. او بسیار جوانتر از همسرش تنگل بود که در اواخر عمرش با او ازدواج کرده بود. تا مدت زمانی پس از ازدواج، آنها در لوسارناخ، در جنوب و غرب میناس تی‌ریت زندگی کردند. پس از مرگ فنگل پدر تنگل، تنگل جانشین ...

ادامه مطلب »