آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Morgai

آرشیو برچسب: Morgai

مورگای (حصار داخلی موردور)

پستی و بلندی‌هایی در حاشیه شرقی افل دوات که همانند یک حصار افزوده برای جلوگیری از عبور دشمنان موردور عمل می‌کرد و به آن حصار داخلی موردور هم می‌گویند.

ادامه مطلب »