آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Míriel

آرشیو برچسب: Míriel

میریل (وارث راستین تار-پلان‌تیر)

دختر و جانشین شاه تار-پلان‌تیر که می‌بایست چهارمین ملکۀ فرمانروای نومه‌نور می‌شد. آر- فارازون او را به ازدواج خود درآورد و با این اقدام، تاج و تخت وی را غصب کرد.

ادامه مطلب »