آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Mines of Moria

آرشیو برچسب: Mines of Moria

معادن موریا (سکونتگاه دورفی خزد-دوم)

خزد-دوم، پایتخت و بزرگترین شهر دورف‌های ریش دراز در کوهستان مه‌آلود بود. در زیر آن کوه‌ها، دورف‌ها پیوسته در کار حفر بودند و معادن بزرگی برای خود داشتند. این معادن به ویژه در شمال خود شهر، و در زیر کارادراس بودند، جایی که میتریل بسیار یافت می‌شد. البته چیز دیگری هم غیر از میتریل در زیر آن کوه‌ها بود. یک ...

ادامه مطلب »