آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Mindeb

آرشیو برچسب: Mindeb

میندب (از شاخابه‌های کوچک سیریون)

شاخابه‌ای کوچک که از مناطق جنوبی دورتونیون سرچشمه می‌گرفت و سپس چیزی حدود هفتاد مایل را می‌پیمود تا در جنوب و مرزهای بره‌تیل به رود عظیم سیریون ملحق شود. این رود مرز شرقی ناحیۀ دیمبار را مشخص می‌کرد و آن منطقه را از منطقۀ خطرناک نان دونگورتب جدا می‌کرد. وحشت برخاسته از منطقۀ نان دونگورتب باعث شد که گذرگاه و ...

ادامه مطلب »