آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Men of Dunland

آرشیو برچسب: Men of Dunland

مردان دونلند (دشمنان روهیریم)

معمولا دونلندی ها نامیده میشوند، مردم دونلند از نسل مردم کوهستان سفید بودند که در دوران دوم در سرزمین آن طرف شکاف روهان زندگی می کردند. مردمی جنگجو که به دونه داین اهمیتی نمی دادند و روهیریم را خوار میشردند. سالهای طولانی حلقه ایزنگارد را در شمال روهان اشغال کردند و در سال زمستان طولانی به روهان حمله و آنرا ...

ادامه مطلب »