آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Melilot Brandybuck

آرشیو برچسب: Melilot Brandybuck

ملیلوت برندی باک

از اقوام دور مریادوک برندی باک و فرودو بگینز. او در شانزده سالگی در جشن تولد بیلبو در سال ۳۰۰۱ دوران سوم حضور داشت. تنها نقشی که او در وقایع مهم آن دوران داشت رقصیدن با اورارد توک بود.

ادامه مطلب »