آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Mearas

آرشیو برچسب: Mearas

مایراس (نجیبترین اسبان روهان)

در شمال باستانی سرزمین میانه نژادی از اسبهای مغرور وحشی زندگی میکردند، اسبانی با عمر زیاد، با هوش و بادپا. افسانه های انسانها حکایت از این داشت که این اسبها را “بما”، نام اورومه در میان انسانها، از غرب آورده است. یکی از آنها توسط لئود از مردان ائوتئود اسیر شد، زمانی که او بر اسب نشست اسب او را ...

ادامه مطلب »