آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Master of Buckland

آرشیو برچسب: Master of Buckland

ارباب باکلند (رئیس خاندان برندی باک)

عنوان موروثی رئیس خاندان برندی باک، پس از گورهنداد بابا باک، کهباکلند را بنا نهاد و برندی هال را ساخت. گورهنداد بابا باک: او از عنوان تاین شایر که به او ارث رسیده بود گذشت و از رودخانه برندی واین عبور کرد و باکلند را بنیاد نهاد. او برندی هال را در تپه باک در بالای روستای باکلبری ساخت و ...

ادامه مطلب »