آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Marmadoc Brandybuck ‘the Masterful’

آرشیو برچسب: Marmadoc Brandybuck ‘the Masterful’

مارمادوک برندی باک "خود رای" (نوه گورمادوک "گود کن")

ارباب باکلند، که ۴ نسل قبل از مریادوک زندگی میکرد. مارمادوک پسر مادوک برندی باک و نوه گورمادوک بود که برندی هال را گسترش داد. اقتدار او به عنوان ارباب باکلند از عنوانش، خود رای، کاملا مشخص است. او با آدالریدا بولجر ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند شد، که بزرگترینشان، گوربادوک، صاحب عنوان ارباب باکلند شد.

ادامه مطلب »