آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Malva Headstrong

آرشیو برچسب: Malva Headstrong

مالوا هداسترانگ (مادر و رئیس خانواده برندی باک)

هابیتی مهم در تاریخ خاندان برندی باک. او با گورمادوک برندی باک در حدود ۲۵۰ سال قبل از جنگ حلقه ازدواج کرد. و جده تمام اربابان باکلند از جمله مریادوک است. فرودو نیز میتواند خود را از نوادگان مالوا بداند زیرا مادرش پریمولا برندی باک نوه ی نوه ی مالوا بود. مثل خیلی از هابیتهای مونث نام مالوا از نام ...

ادامه مطلب »