آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Malinalda

آرشیو برچسب: Malinalda

مالینالدا (نامی کم کاربرد برای لائوره لین)

یکی از نامهای فراوانی که الفها به لائوره لین، درخت طلایی، دادند. درخت جوانتر والینور، مالینالدا خوشه هایی از گلهای طلایی روی شاخه هایش داشت. از این گلها شبنم های طلایی بر زمین میریخت که واردا آنها را در خمره هایی جمع میکرد. هردو درخت نوسط ملکور و اونگولیانت نابود شدند، اما درخت طلایی پیش از مرگ آخرین میوه طلایی ...

ادامه مطلب »