آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Maglor’s Gap

آرشیو برچسب: Maglor’s Gap

شکاف ماگلور (فراخترین گذرگاه شمالی بلریاند)

منطقه ای مسطح بین هیمرینگ و کوهستان آبی، فراخترین شکاف در حصار کوهستانی شمال بلریاند. در دوران اول توسط ماگلور، پسر دوم فئانور، در برابر مورگوت محافظت میشد.

ادامه مطلب »