آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Losgar

آرشیو برچسب: Losgar

لوسگار (محل سوزاندن کشتی‌ها)

مکانی در دهانه شاخابه درنگیست، در سرزمین‌های سرد شمال غرب بلریاند. در همینجا بود که فئانور در ابتدای دوران نخست پا به خشکی نهاد، و دستور داد که کشتی‌های ربوده شده تله‌ری را، که با آن ها به سرزمین میانه بادبان کشیده بود، بسوزانند. فین‌گولفین برادر ناتنی فئانور، که با این کار در آمان حبس شده بود، مجبور شد که ...

ادامه مطلب »