آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Lenwë

آرشیو برچسب: Lenwë

لنوه (رهبر ناندور)

الفی از تبار تله‌ری، که در کوچ بزرگ از کوی‌وینن عازم شد. وقتی که تله‌ری به رودخانه بزرگ، آندوین، رسیدند، و در مسیرشان به سوی غرب با کوه‌های مه‌آلود مواجه شدند، وی از سفر دست کشید، و گروهی از تله‌ری را به جنوب دره‌های آندوین راهبری کرد تا که مردمی گردیدند که با عنوان ناندور شناخته شدند.

ادامه مطلب »