آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Lammoth

آرشیو برچسب: Lammoth

لاموت (منطقه ساحلی پژواک سترگ)

«پژواک سترگ» خوانده ‌می‌شود؛ منطقه‌ای ساحلی در شمال دور جایی که اونگولیانت قصد جان ملکور کرد؛ و با تهدید بالروگ‌های آنگباند به جنوب گریخت. یادداشت‌ها: کلمه «پژواک سترگ» از فریاد مورگوت ناشی ‌می‌شود، هنگامی که پس از بازگشت‌شان به سرزمین میانه اونگولیانت به او حمله برد. گفته شده است هر کس در آن منطقه فریادی بلند برمی‌آورد دوباره باعث برانگیخته ...

ادامه مطلب »