آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Lament for the Two Trees

آرشیو برچسب: Lament for the Two Trees

سوگواری برای دو درخت (ترانۀ سوگ اله‌میره)

اله‌میره از وانیار بود، و تقریباً به احتمال زیاد هنگامی که ملکور و اونگولیانت از زمین‌های پایین دست حمله کردند و دو درخت را که به قلمروی والار روشنایی می‌دادند نابود کردند، در دامنه‌های تانیکوئتیل حضور داشت. پس از تاریک شدن والینور، اله‌میره مرثیه‌ای ساخت، آلدودنیه یا سوگ دو درخت، که اندوه روشنایی از دست رفته والینور را در خود ...

ادامه مطلب »