آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Lady of the Shield-arm

آرشیو برچسب: Lady of the Shield-arm

بانوی سپر-دست (از القاب ائووین اهل روهان)

لقبی که به ائووین پس از نبرد دشت‌های په‌له‌نور داده شد. در این نبرد، سپر در دست او توسط فرمانده نزگول شکسته شد، اما با کمک مریادوک برندی‌باک، او سرانجام خصم قدرتمندش را شکست داد.

ادامه مطلب »