آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Kuduk

آرشیو برچسب: Kuduk

کودوک (کلمه وسترون برای نژاد هابیت)

کلمه‌ای در زبان وستروس که در شایر و بری برای اشاره به گونه هابیت استفاده می‌شد (بنابراین کلمه‌ای بود که هابیت‌ها برای اشاره به خودشان از آن استفاده می‌کردند). به نظر می‌آید که این کلمه، شکل متأخر کلمه کود-دوکان باشد که هنوز هم در روهان استفاده می‌شد و معنای «ساکن نقب» می‌داد.

ادامه مطلب »