آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Kirinki

آرشیو برچسب: Kirinki

کیرینکی (پرندگان سرخ رنگ کوچک که در نومه‌نور یافت می‌شدند)

یکی از بسیار انواع پرندگان که در نومه‌نور، و بدون شک آمان وجود داشتند اما در سرزمین میانه شناخته نبودند. فرکانس صدای ایشان چنان زیاد بود که آدمیان به سختی می‌توانستند آن را بشنوند.

ادامه مطلب »