آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Kingsfoil

آرشیو برچسب: Kingsfoil

برگ شاهان (گیاه شفابخش سلطنتی)

گیاهی شفابخش که همچنین آتلاس و آسه‌آ آرانیون هم نامیده ‌می‌شود. برگی خوشبو و شفابخش است و به ویژه در دستان یکی اعقاب خط شاهی نومه‌نور، تأثیر به سزایی دارد.

ادامه مطلب »