آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Kingdoms of the Dúnedain

آرشیو برچسب: Kingdoms of the Dúnedain

قلمروهای دونه‌داین (سرزمین‌های تبعدیان نومه‌نور)

پس از سقوط نومه‌نور در سال ۳۳۱۹ دوران دوم، دریای بزرگ تعدادی از بازماندگان را به سواحل سرزمین میانه رساند. اینان الندیل و پسران او، ایسیلدور و آناریون بودند که از طریق بندر رومنا هنگامی که دریای بزرگ جزیره را می‌بلعید به سمت سرزمین میانه بادبان کشیدند. الندیل و مردمان او در مناطق شمالی به ساحل رسیدند و سپس در ...

ادامه مطلب »