آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: King of Rohan

آرشیو برچسب: King of Rohan

پادشاهی روهان (ائورل و جانشینانش)

عنوان نوزده فرمانروای ثبت شده در تاریخ سرزمین روهان، از ائورل جوان، کسی که به سرزمین روهان آمد تا الف واین پسر ائومر ائادینگ، کسی که در نبرد حلقه حضور داشت. ۱ – ائورل جوان ( در سال ۲۵۱۰ دوران سوم به روهان آمد و به مدت ۳۵ سال، تا سال ۲۵۴۵ دوران سوم فرومانروایی کرد) ائورل فرمانروای جوان ائوتئود ...

ادامه مطلب »