آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: King of Rhovanion

آرشیو برچسب: King of Rhovanion

شاه رووانیون (لقبی برای ویدوگاویا)

در آغاز دومین هزاره از دوران سوم، زمین‌های گسترده رووانیون توسط قبیله‌های متفرق انسان‌های شمالی پر شده بود. قدرتمندترین در میان اینان مردمانی بودند که توسط ویدوگاویا هدایت می‌شدند و او زمین‌های بسیاری را تحت حکمرانی داشت. هر چند که او به واقع تمام سرزمین‌های رووانیون را در اختیار نداشت، اما زمین‌های تحت حکمرانیش به قدری گسترده بود که خودش ...

ادامه مطلب »