آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: King of Minas Morgul

آرشیو برچسب: King of Minas Morgul

شاه میناس مورگول (فرمانروای نزگول)

لقبی که به فرمانروای نزگول، شاه جادو پیشه‌ی آنگمار، داده شد بعد از اینکه در نقش ارباب برج میناس مورگول ظاهر شد. عنوان «شاه میناس مورگول» مخصوصا به داستان ائارنور مربوط می‌شود. آخرین پادشاه گوندور در دوران سوم. فرمانروای نزگول دو بار ائارنور را به مبارزه تن به تن با او فراخواند؛ و در نهایت ائارنور با بی خردی پذیرفت. ...

ادامه مطلب »