آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: King of Durin’s Folk

آرشیو برچسب: King of Durin’s Folk

پادشاه مردم دورین (خاندان سلطنتی ریش دراز ها)

عنوانی که به دورین بی مرگ و جانشینانش نسبت می دهند که بر دورف های مردم دورین فرمانروایی می کردند. از شاهان مشهور بین آنها، تورین دوم (سپربلوط) کسی که پادشاهی اره بور را از اسماگ گرفت و داین دوم (پا آهنین) کسی که در جنگ حلقه حضور داشت را می توان نام برد. فهرست کاملی از این پادشاهان در ...

ادامه مطلب »