آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Isildur’s Heir

آرشیو برچسب: Isildur’s Heir

وارث ایسیلدور (بازماندگان پسر بزرگ الندیل)

ایسیلدور پسر بزرگ الندیل بود، بنابراین او و نوادگانش وارث عنوان شاه مهین و حکمرانی قلمروهای آرنور و گوندور هستند. اندکی پس از شکست سائرون در پایان دوران دوم، ایسیلدور و سه پسر بزرگش در حادثه دشتهای گلادن از پای در آمدند. تنها وارث ایسیلدور، والاندیل بود که در ریوندل نگه داری میشد اما در آن زمان تنها ۱۱ ساله ...

ادامه مطلب »