آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Isengrim Took II

آرشیو برچسب: Isengrim Took II

ایزنگریم توک دوم (بنیانگذار سمیالهای بزرگ)

بیست و دومین تاین شایر، نهمین وارث ایزومبراس توک اول که این عنوان را نگه داشت. او زمانی زندگی میکرد که مردم شایر با علف چپق آشنا شدند. او را به عنوان بنیانگذار سمیالهای بزرگ میشناسند، جایی که خانه اجدادی خاندان توک در توکلند شایر شد.

ادامه مطلب »