آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Iron Mountains

آرشیو برچسب: Iron Mountains

کوهستان آهن (حصار کوهستانی اوتومنو)

ارد انگرین، کوهستانی در شمال جهان که ملکور برای محافظت از دژ اوتومنو بوجود آورد. دژ کوچکتر او آنگباند نیز در داخل این حصار بود.

ادامه مطلب »