آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Inland Sea of Helcar

آرشیو برچسب: Inland Sea of Helcar

درون‌بوم هلکار (دریایی درون خشکی در شرق دور سرزمین میانه)

یک درون‌بوم در شرق سرزمین میانه‌ی باستانی و تقریباً به شکل یک بیضی. در مرز شرقی آن کوهستان اوروکارنی قرار داشت و در جنوب شرقی آن هم سرزمین کوئی‌وینن، جایی که اولین الف‌ها بیدار شدند وجود داشت. آن‌جا بود که اورومه آن‌ها را پیدا کرد و برای سفر بزرگ بیشترشان را به طرف شمال این درون‌بوم هدایت کرد.

ادامه مطلب »