خانه - آرشیو برچسب: Ilexes

آرشیو برچسب: Ilexes

بلوط سبز (درختی در ایتیلین)

در هنگام سفر فرودو در ایتیلین، حداقل او دو بار درخت بلوط سبز را مشاهده کرد. به نظر میرسد این نام به درخت بلوط سبز که نوعی بلوط همیشه سبز است و در آب و هوای گرم مانند ایتیلین رشد می کند اشاره دارد. در بهار شاخه های این درخت مانند شاخه های بلوط آویزان است و درخت به مقدار قابل ملاحظه ای رشد می کند. در قسمتی از سفر، فرودو و سم زمانی را در میان شاخه های این درخت استراحت کردند.