آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Iarwain Ben-adar

آرشیو برچسب: Iarwain Ben-adar

یارواین بن-آدار (کهنسالترین و بی پدر)

نام الفی برای تام بامبادیل. به نظر میرسد که اصلیت تام برای الفها نیز به مانند دیگر مردم سرزمین میانه نامشخص است. الروند رویارویی اش را با او در زمانهای دور به یاد می آورد، اما حتی برای الفی که در دوران اول به دنیا آمده، تام به طور حیرت آوری پیر است. نام یارواین بن-آدار تقریبا به معنای “کهنسالترین ...

ادامه مطلب »