آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Holly

آرشیو برچسب: Holly

راج

نوعی درخت خاردار همیشه سبز از خانواده بلوط سبز که در سرزمین میانه بیشتر در قلمرو اره گیون یا هولین می رویید که نام هولین از نام همین درخت گرفته شده است.

ادامه مطلب »