آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hobbiton Hill

آرشیو برچسب: Hobbiton Hill

تپه هابیتون (تپه روی بگ اند)

در شمال شهر هابیتون تپه هابیتون قرار داشت که هابیتهای این شهر، آنرا تپه می نامیدند. بانگو بگینز سمیالهای مشهور و مجلل بگ اند را در زیر این تپه حفر نموده بود.

ادامه مطلب »