آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: High King

آرشیو برچسب: High King

شاه برین (شاه تمامی دونه داین)

شاه برین لقبی بود که انسانهای دونه داین به بزرگترین حکمران خود می دادند. به طور معمول این لقب به پادشاهی گفته می شود که مافوق پادشاهان دیگری حکمروایی کند. اما دانستن این موضوع که این لقب اولین بار در نومه نور به تار-منلدور، پنجمین شاه نومه نور داده شد، حال آنکه او هیچ پادشاهی در زیر دست نداشت، تصمیم ...

ادامه مطلب »