آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: High King of Arnor

آرشیو برچسب: High King of Arnor

پادشاه برین آرنور (فرمانروای قلمرو شمالی)

لقب الندیل و ایسیلدور، که بعد از آنها به پسر چهارم ایسیلدور،والاندیل، نسبت داده شد و همچنین به هفت تن از پادشاهان بعد از او. از الداکار تا آرندور. آنها را هم به سادگی “شاه برین” می نامیدند. استفاده از لفظ شاه برین به نظر می رسد که نشان دهنده ی خاستگاه پدران آنها به عنوان کسانی که بر هر ...

ادامه مطلب »