آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: High Faroth

آرشیو برچسب: High Faroth

های فاروت (تپه های شکارگاه مشرف به نارگوتروند)

های فاروت به رشته ای از تپه های پوشیده از درخت گفته می شد که مشرف بر ساحل غربی رود ناروگ قرار داشتند و آنها را تور-ان-فاروت یا فاروت هم می نامند. های فاروت به معنی تپه های شکارچیان است. از میان این رشته تپه ها بود که رود رینگویل سرچشمه می گرفت و با گذر از آبشارهای متعدد به ...

ادامه مطلب »