آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Heir of Elendil

آرشیو برچسب: Heir of Elendil

وارث الندیل (یکی از القاب وارثان نخستین شاه برین نومه نوریهای در تبعید)

وارث الندیل لقبی بود که به اعقاب الندیل، نخستین شاه برین نومه نوریهای در تبعید و کسی که در اواخر دوران دوم دو پادشاهی گوندور و آرنور را بنیان نهاد، اطلاق می شد. در سلسله پادشاهی شمالی آرنور، که حاکمان آن از فرزندان ایسیلدور، فرزند بزرگ الندیل بودند، این شجره، پدر به پسر، تا آراگورن بدون انقطاع ادامه یافت. موقعیت ...

ادامه مطلب »