آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hawks

آرشیو برچسب: Hawks

شاهین ها

پرندگان سرعتی شکاری، کوچکتر از عقابها اما درست به همان اندازه تیزبین. با وجودیکه عقابها مشهورترین قاصدان مانوه بودند، گفته شده که شاهین هایی نیز در میان خدمتگزاران مانوه حضور داشته اند که بر فراز سرزمین میانه پرواز کرده و با خبرهایی برای مانوه به تانیکوئتیل باز می گشته اند. افراد دیگری نیز از شاهینها برای جمع آوری خبر استفاده ...

ادامه مطلب »