آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Harfoots

آرشیو برچسب: Harfoots

هارفوت ها (پر نفوس ترین شاخه از سه شاخه باستانی هابیت ها)

کوتاه قد ترین و پرنفوس ترین شاخه از سه شاخه اصلی و باستانی هابیتها که یک قرن قبل از فالوهایدها (یا استورها) وارد اریادور شدند.

ادامه مطلب »