آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Harad

آرشیو برچسب: Harad

هاراد (سرزمین های جنوب سرزمین میانه)

نامی که به سرزمین های وسیع و تفتیده جنوب گوندور و موردور داده شده بود. مردم هاراد که هارادریم نامیده میشدند، از دیرباز دشمنان مردان گوندور و در زمان جنگ حلقه متحدان سارون بودند.

ادامه مطلب »