آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Gríma Wormtongue

آرشیو برچسب: Gríma Wormtongue

گریمای مارزبان (جاسوس سارومان در کاخ تئودن)

مشاور شاه تئودن، که به عنوان جاسوس سارومان، سعی در ضعیف نگه داشتن سرزمین روهان کرد. پس از ویرانی آیزنگارد به دست انت‌ها، او سارومان را به سوی شمال همراهی کرد. مارزبان شکل «امروزی شده» لقبی برای Gríma {گریما}: wyrm-tunge در روهان به معنی snake-tongue {مار-زبان}. یادداشت‌ها: جدا از یادداشت‌های که در خصوص مرگ او داده شده است (او در ...

ادامه مطلب »