آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Great West Road

آرشیو برچسب: Great West Road

جاده‌ی بزرگ غرب (جادۀ خروجی میناس تی‌ریت به سمت غرب)

جاده‌ای باستانی که توسط دونه‌داین در روزهای آغازین دو پادشاهی برای ارتباط قلعه‌های بزرگ دو قلمرو ساخته شد. این جاده در دوران سوم پابرجا ماند، اگرچه در سال‌های پایانی این دوران مناطق شمالی آن تخریب شده بود. این جاده از ابتدایش در میناس تی‌ریت تا حدود نقطه‌ای که به گدار آیزن می‌رسید و پس از آن به شمال می‌گرایید با ...

ادامه مطلب »