آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Great Shadow

آرشیو برچسب: Great Shadow

سایه بزرگ (لقبی برای مورگوت)

عنوانی کمتر استفاده شده برای مورگوت در دوران اول که تنها یکبار توسط تار-منلدور نومه‌نوری در جنگ‌های بلریاند در برابر سایۀ عظیم شمال به جهت درخواست کمک از اجداد اداینِ خود داده شد. ممکن است این واژه فقط محدود به نومه‌نوری‌ها یا ترجمۀ آدونائیکی از نام مورگوت باشد. در عین حال مدرک دیگری نیز به ثبت نرسیده است.

ادامه مطلب »