آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Great Orcs

آرشیو برچسب: Great Orcs

اورک‌های بزرگ (یوروک-های جنگجو)

«اورک‌های بزرگ…این نژاد از اورک‌ها، قوی‌تر و خطرناک‌تر از بقیه هستند.» ائومر، دو برج، کتاب سوم، فصل دوم، سواران روهان نامی متداول برای اورک‌های سرباز بزرگ موردور و در ادامه هم آیزنگارد. نژاد این اورک‌های بزرگ به پایان دوران دوم باز می‌گردد؛ بعضی از آنان در گروهی که به ایسیلدور حمله کردند حاضر شدند، و مطمئناً شکست آنان در این ...

ادامه مطلب »