آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Golden House

آرشیو برچسب: Golden House

خانگیان زرین (اهل خانۀ پادشاهان چابک‌سواران)

«آراگورن پسر آراتورن و لگولاسِ الف و ارکنبراند اهل فولد غربی و سرکردگان خانگیان زرین نیز حاضر بودند.» دو برج سوم ۸ جاده ایزنگارد واژه‌ای نادر که ظاهراً به مدوسلد اشاره می‌کرد، تالار زرین پادشاهان روهان، و به خصوص به محافظان شاه که آنجا اقامت داشتند. این واژه تنها یکبار به کار گرفته شده است، در متنی که در بالا ...

ادامه مطلب »