آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Glorfindel

آرشیو برچسب: Glorfindel

گلورفیندل (فرمانروای الفی سلحشور از ریوندل)

الف نجیب زاده‌ای از ریوندل که در نبرد  فورنوست جنگید و هزار سال پس از آن، به فرودو بگینز و همراهانش کمک کرد که به خانه‌ی الروند برسند و از تعقیب سواران سیاه بگریزند. یادداشت‌ها: مسئله‌ی هویت گلورفیندل همچنان باز است. بحث‌هایی وجود دارد که آیا گلورفیندل اهل ریوندل همان گلورفیندلی بود که در سقوط گوندولین کشته شد و سپس ...

ادامه مطلب »

گلورفیندل (سرکرده خانگیان گل طلایی در گوندولین)

نجیب‌زاده‌ای الفی اهل گوندولین، که هنگام سقوط این شهر همراه تور و ایدریل گریخت و نبرد او با یک بالروگ در کوههای محیط، فرار آنها را به همراه فرزندشان ائارندیل ممکن کرد. مسئله‌ی وجود دو گلورفیندل در رشته افسانه: با مستثنی کردن هویت تام بامبادیل (و البته بالدار بودن یا نبودن بالروگ‌ها)، هیچ بحثی داغ‌تر از سرنوشت نهایی گلورفیندل نیست. ...

ادامه مطلب »