آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Glamdring

آرشیو برچسب: Glamdring

گلامدرینگ (شمشیر تورگون و گندالف)

«گندالف، این گلامدرینگ است، دشمن کوب که پادشاه گوندولین زمانی آن را حمایل میکرد» سخنان الروند؛ از فصل ۲ هابیت:استراحتی کوتاه از تاریخچه ابتدایی گلامدرینگ، در حقیقت چیزی نمی دانیم. بنابر سخنان الروند، میتوان گفت که این شمشیر، زمانی بین سده دوم تا پنجم دوران اول (سده ای که گوندولین در آن وجود داشته است) ساخته شده است و اینکه ...

ادامه مطلب »