خانه - آرشیو برچسب: Gamwich Family

آرشیو برچسب: Gamwich Family

خانواده‌ی گمویچ (اجداد گمجی)

هم فاست یکی از هابیت های شایر بود که در روستای گمویچ زندگی کرد. بنابراین او به هم فاست از گمویچ مشهور شد. پسرش وایز من به نزدیکی تافیلد کوچ کرد. همان که نام خانوادگی اش ، گمویچ را برای خود نگاه داشت. اگرچه تلفظ صحیح گمویچ بود ، اما گمیدج نیز تلفظ می شد. هاب که پسر وایز من بود ، با نام هاب گمیدج شناخته می شد. او بعد ها در طول زندگی اش ، لقب گمیدجی پیر را بر خود نهاد. این یک انحراف از این لقب بود که باعث شد نام خانوادگی به گمجی تغییر کند.

لغت گمویچ یک لغت لاتین است. هابیت های شایر ، روستایی که هم فاست در آن زندگی میکرد را گلباس می خواندند ، و کنیه‌ی اصلی هم فاست ، گلباسی بود. که مختصر شده‌ی آن گلباس می باشد.