آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Gammidgy

آرشیو برچسب: Gammidgy

گمیجی (شکل اصلی نام گمجی)

یک نام خانوادگی هابیت. به نظر می‌رسد نخستین بار در نام «بابا گمیجی»، لقب هاب گمیجی از تایفیلد استفاده شده است. پسرش هابسون، این نام را به شکلی تغییر یافته دریافت کرد. او به گمجی طناب‌باف شهرت داشت. و آن شکل از نام، به نوه اش سام رسید.

ادامه مطلب »